Misyon ve Vizyon

Misyon
Arapça telif edilen eserleri inceleyip, bunları ilmî usullerle yayınlayarak dünyaya tanıtacak filologlar ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Ayrıca ulusal-uluslararası işbirliğine dayalı eğitim ve kültür faaliyetleri düzenleyerek Arap dili programını çağın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde eğitim verecek bir yapıya ulaştırmaktır.

Vizyon 
Yereli anlamayı evrensel kavrayışla bütünleştirerek edebiyat, düşünce, tarih ve diplomasi etkinliklerine katkı sağlayan ve yön veren öncü bir bölüm hâline gelmektir.