Tanıtım

Büyük oranda toplumların geçmişini yansıtan ve geleceğe bakışını tayin eden dil ve edebiyat, milletlerin varlığını sürdürmede belirleyici unsurlardan birisidir.  Bir milletin tarihî, kültürel ve sosyal durumunu anlamak için şüphesiz o milletin konuştuğu dili ve bu dilin estetik bir formu olan edebiyatını bilmek çok önemlidir. Bu çerçevede, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Arap Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı kurulmuştur.

Henüz lisans eğitimine başlanmayan Arap Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün amacı Arap Dilini Arap Edebiyatı ve kültür tarihiyle birlikte inceleyerek öğretmek; Arap dünyasının tarihi, kültürü ve edebi birikimi hakkında bilgili; Arap dünyasındaki edebi, siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yazılı ve işitsel kaynaklardan takip edebilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü yolla ifade edebilecek dil becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bunun yanı sıra Arapça telif edilen kültür mirasımızı inceleyip, bunları ilmî usullerle yayınlayarak dünyaya tanıtacak filologların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve ulusal-uluslararası işbirliğine dayalı eğitim ve kültür faaliyetleri düzenleyerek Arap dili programını çağın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde eğitim verecek bir yapıya ulaştırmaktır.